• با شرکت در همکاری در فروش، با هر فروش موفق که از طرف شما ارجاع گردد، تا 20 % به شما کمیسیون تعلق می گیرد.
  • کلیه پرداخت ها از طریق پرداخت امن ارز دیجیتال صورت می گیرد.
  • تمامی ارجاعات و کمیسیون ها در پنل کاربری قابل مشاهده است.
  • با ارجاعات بیشتر، جایگاه و مقدار کمیسیون شما افزایش خواهد یافت.

[uap-register]