You are currently viewing سرویس های ماهانه و تجمیعی

سرویس های ماهانه و تجمیعی

وی پی ان تک، سرویس های وی پی ان متنوعی ارائه نموده که کاربران می توانند با توجه به نوع استفاده و نیاز خود آن را انتخاب کنند.

به طور کلی، دو نوع سرویس وی پی ان در سایت وجود دارد. اولی سرویس های ماهانه است که شامل سه سرویس سه ماهه، شش ماهه و یکساله می باشد. کاربر پس از خریداری سرویس، می تواند در بازه زمانی بسته مورد نظر به سرویس های وی پی ان وصل شده و از آن استفاده کند و پس از آن سرویس از دسترس خارج خواهد شد و کاربر باید دوباره سرویس جدیدی خریداری نماید. توجه کنید که در این نوع سرویس، مدت زمان استفاده از سرویس از زمان اولین اتصال به وی پی ان محاسبه می شود و چنانچه کاربر به وی پی ان متصل نشود و از آن استفاده نکند، اعتبار آن محفوظ خواهد ماند. به عنوان مثال، کاربر می تواند بسته سه ماهه خریداری کند، اما از آن استفاده نکند و مثلا شش ماه دیگر برای اولین بار به وی پی ان وصل شود. در این صورت، تاریخ انقاضای بسته از شش ماه دیگر به مدت سه ماه (یعنی 9 ماه دیگر) خواهد بود.

نوع دیگری از سرویس ها که در سایت ارائه شده است، سرویس های تجمیعی است. سرویس های تجمیعی مناسب افرادی است که مدت زمان کوتاهی در طول روز از وی پی ان استفاده می کنند. در این سرویس تاریخ انقضا وجود ندارد و با هر بار استفاده از سرویس، به میزان مدت استفاده از اعتبار بسته کم می شود.به عنوان مثال، فرض کنید فرد بسته 300 ساعت تجمیعی را خریداری کند و در طول روز تنها 2 ساعت از وی پی ان استفاده می کند. در این صورت، قادر خواهد بود تا 150 روز (5 ماه) از سرویس مورد نظر استفاده کند.

توجه داشته باشید که برای سرویس های ماهانه و تجمیعی، سرویس های بالاتر تخفیف بیشتری دارند و همچنین افراد بیشتری می توانند به صورت همزمان به سرویس وصل شوند. به عنوان نمونه سرویس یکساله ماهانه، شامل 20 درصد تخفیف شده و تا سه نفر می توانند همزمان از این سرویس استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید