آموزش تنظیم وی پی ان PPTP در ویندوز

نحوه راه اندازی وی پی ان PPTP در ویندوز 7

ابتدا Control Panel را باز کنید.

بر روی Network and Sharing Center کلیک کنید.

https://panisvpn.net/img/help/win/pptp/7/2.png

بر روی Set up a new connection or network کلیک کنید.

بر روی Connect to a workplace کلیک کنید.

بر روی use my internet connection (vpn) کلیک کنید.

ابتدا آدرس سرور را وارد کنید سپس نامی دلخواه برای کانکشن خود انتخاب و بر روی Next کلیک کنید.

نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد سپس تیک Remember this password را بزنید و بر روی Connect کلیک کنید.

اتصال با موفقیت انجام شد.

نحوه تنظیم وی پی ان PPTP در ویندوز 10 به بالا

به Settings (تنظیمات) > Network & Internet (شبکه و اینترنت) > VPN رفته و روی Add a VPN connection (افزودن اتصال VPN) کلیک کنید.

داده‌های زیر را وارد کنید:

  • VPN provider (ارائه‌دهنده): Windows (built-in)
  • Connection name (نام اتصال): یک نام به‌دلخواه خود وارد کنید، برای نمونه VPN (PPTP)
  • Server name or address (نام یا آدرس سرور): آدرس IP سرور موردنظر که در هنگام خرید ارائه شده را وارد کنید
  • VPN type (نوع): Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)
  • Type of sign-in info (نوع اطلاعات ورود): User name and password (نام کاربری و گذرواژه)
  • User Name (نام کاربری): نام کاربری ارائه‌شده را وارد کنید
  • Password (گذرواژه): گذرواژه ارائه شده را وارد کنید

پس از پایان روی Save (ذخیره) کلیک کنید.

روی Connect (اتصال) کلیک کنید تا اتصال VPN پس از چند ثانیه برقرار شود.

حالا شما یک اتصال VPN در حال اجرا از طریق پروتکل PPTP دارید.

دیدگاهتان را بنویسید